Česká ekonomika se loni podílela na výkonu hospodářství celé EU 1,12 procenty

Celkový objem všech ekonomik 28 států Evropské unie loni činil 14,641 bilionu eur (396,3 bilionu korun), což bylo 676 miliard eur více, než v roce 2014. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Česká republika se tak svým HDP ve výši 163,95 miliardy eur podílela na hospodářském výkonu celé osmadvacítky 1,12 procenty.

Největší díl unijní ekonomiky tvořilo Německo se svým HDP 3,026 bilionu eur (20,66 % výkonu celé EU), za kterým následovala Velká Británie s 2,569 miliardy eur (17,55 %) a Francie s 2,190 miliardami eur (14,96 %). Ze srovnání tak vychází, že ačkoliv má Německo zhruba osmkrát více obyvatel než Česká republika, objem jeho ekonomiky je více než 18krát vyšší než výkon českého hospodářství.

Z dat Eurostatu rovněž vyplývá, že objem české ekonomiky se od roku 2010 zvýšil v tržních cenách o 7,58 miliardy eur (205 miliard korun), výkon celé EU se zvedl o 1,848 bilionu eur.

Kolik činil HDP ve vybraných státech EU
(v miliardách eur, tržní ceny, rok 2015)

Celá EU                                 14 641,56
Česká republika                        163,95
Německo                                 3 025,90
Francie                                     2 190, 12          
Slovensko                                      78,07
Rakousko                                     337,16
Maďarsko                                    108,75
Polsko                                          427,74

Zdroj: Eurostat

-jš-