Fakultní nemocnice v Motole loni hospodařila se ziskem tři miliony korun

Fakultní nemocnice v Motole, která je největším zdravotnickým zařízením v Česku, hospodařila v loňském roce s čistým ziskem 2,951 milionu korun. To je meziročně téměř třikrát více, neboť v roce 2014 činil čistý zisk hospodaření 1,013 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2015.

Fakultní nemocnice v Motole v loňském roce vykázala výnosy v objemu 7,778 miliardy korun, z čehož bylo 6,69 miliardy za samotné zdravotnické výkony. Náklady činily 7,775 miliardy korun. Na mzdy a odvody za personál nemocnice vynaložila 3,079 miliardy korun, což bylo o 163,9 milionu korun více než v roce 2014.

Z loňského zisku byla mírně umořena kumulovaná ztráta z minulých let, přesto k 31. prosinci 2015 činila tato položka v rozvaze nemocnice 1,433 miliardy korun.

-jš-