Na mzdy svým zaměstnancům loni nemělo 437 firem, stát místo nich zaplatil téměř 230 milionů

Nemáme peníze, výplaty nebudou! Tuhle tvrdou zprávu v loňském roce vyslechly nejméně 4,5 tisíce zaměstnanců tuzemských firem. Tito lidé však zcela bez prostředků nezůstali. Obrátili se totiž se žádostí o náhradu nevyplacených mezd na úřady práce. Stát pak následně na mzdových nákladech za nesolventní zaměstnavatele zaplatil 229,5 milionu korun. Vyplývá to z údajů, které webu Štefkův zápisník poskytlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

„V roce 2015 bylo podáno 4569 žádostí zaměstnanců týkajících se 437 zaměstnavatelů,“ uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek. Z celkové vyplacené částky mířilo na náhradu mezd 170 milionů korun, dalších více než 59 milionů šlo na odvody daní a pojištění.

Částka, kterou takto stát může vyplácet lidem za jejich nesolventní zaměstnavatele, je však omezená. „Podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele nesmí celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci překročit za jeden měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky,“ říká Petr Sulek. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje MPSV ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy za předchozí kalendářní rok. „Pro období květen 2015 až duben 2016 tedy lze jednomu zaměstnanci za jeden měsíc rozhodného období vyplatit nejvýše 38 529 Kč čistého. Za 3 kalendářní měsíce lze tedy uhradit maximálně částku ve výši 115 587 Kč čistého,“ vypočítává Sulek.

Uhrazené mzdy za zaměstnavatele se stát snaží od firem vymoci zpět. Podle Sulka loni takto stát získal za předchozí výplaty insolvence z minulých let 122,2 milionu korun.

-jš-