Univerzita Karlova a VŠE patří mezi 300 nejlepších ekonomických univerzit na světě

Univerzita Karlova (UK) a Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) se umístily mezi 300 nejlepšími ekonomickými univerzitami na světě v prestižním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings by Subject 2016 pro obor ekonomie a ekonometrie. Ze zemí střední a východní Evropy se do žebříčku nejlepších škol dostaly jen univerzity z České republiky, Maďarska a Ruska, celkem v něm je zastoupeno 39 zemí.

QS World University Rankings by Subject je hodnocením oborovým, které vychází ze čtyř kvalitativních kritérií. První dvě kritéria hodnotí mezinárodní pověst a uznání univerzity v akademické obci a mezi zaměstnavateli. Zbylá dvě kritéria hodnotí kvalitu vědecko-výzkumné činnosti. Sledován je počet citací na učitele v databázi Scopus během posledních pěti let a takzvaný h-index, který je uznávaným metodologickým nástrojem na hodnocení publikačních ohlasů odborných článků.

Nejlepších výsledků dosáhly tradičně americké univerzity, velké zastoupení mají i západoevropské vysoké školy – nejvíce z nich pak Velká Británie (34 škol), Itálie (16), Německo (15). Ze zemí střední a východní Evropy jsou zastoupeny pouze Rusko (3 univerzity), Česká republika (2) a Maďarsko (2). Celkem se v hodnocení mezi 300 nejlepšími prosadilo 127 evropských univerzit. Univerzita Karlova i VŠE se umístily v pořadí na 201. - 300. příčce.

Zdroj:  https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016 

-jš-