„Vzdělaná“ česká mládež. Dokončené vyšší střední vzdělání má 90 procent z ní

Mladí Češi ve věku 20 až 24 let patří v rámci Evropy ke vzdělanějším. Alespoň podle Evropského statistického úřadu Eurostat. Podle jeho aktuální statistiky mělo v loňském roce dokončené vyšší střední vzdělání 90,4 procenta Čechů v této věkové kategorii.

Největší podíl (95,7 %) vykázalo Chorvatsko následované Kyprem a Irskem. Nejhůře na tom byly Lucembursko a Španělsko, kde vyššího středního vzdělání dosáhlo jen 68,5 procenta lidí mezi 20 a 24 lety.

Mladí Evropané a vzdělání
(kolik % lidí ve věku 20 - 24 let mělo dokončené vyšší střední vzdělání, údaje
za rok 2015)

                               Země celkem    muži      ženy
Chorvatsko           95,7                       94,3       97,2
Kypr                       94,3                       91,3       97,1
Irsko                       92,7                      91,0       94,5
Slovensko              91,3                      91,4       91,3
Slovinsko               90,9                      88,0       93,7
Litva                        90,9                       88,8       93,0
Polsko                     90,8                       88,3       93,5
Česká rep.             90,4                       90,2       90,6
Řecko                      89,6                       87,5       91,9
Rakousko               88,7                       88,0       89,4
Švédsko                 87,3                       86,0       88,7
Finsko                     86,8                       84,6       88,9
Belgie                      84,4                       82,2       86,6      
Průměr EU            82,7                       80,4       85,0
Německo               77,1                       75,2       79,2
Dánsko                   74,1                       69,1       79,1
....
Španělsko              68,5                       62,4       74,6
Lucembursko        68,5                       63,9       73,3

Zdroj: Eurostat


-jš-